Müşteri memnuniyeti araştırmaları

  • - Ürün tatminliği kalitatif sorgulama
  • - Servis ağı hizmet kalitesi
  • - Bayi ağı hizmet kalitesi

Müşteri memnuniyeti ölçümleme süreci firmaya rakamsal bazı göstergeleri sunmanın ötesinde müşterisi ile ilişkisini devam ettirme imkanı sağlar. Müşteri memnuniyeti seviyesi ne kadar yüksekse, Pazar payı o kadar yüksektir.

Müşterilerinizin firmanıza ilişkin memnuniyet seviyesini direk yada dolaylı yollarla ölçümlüyor, bu verileri temel performans göstergelerinizle eşleştiriyor ve müşteri kaybındaki temel risklerinizi belirliyoruz..

İş başvuruları

  • - Sınıflandırma
  • - Telefonla ön görüşme
  • - Değerlendirme, derecelendirme

Kurumlarda işe uygun olmayan bir elemanla çalışmanın maliyetini ortadan kaldırmak için insan kaynaklarının doğru değerlendirilmesi ve ilgili işe doğru adayın seçilmesi; kurumların İnsan Kaynakları stratejileri arasında yer almalıdır.

UNİCALL firmalar için, yüksek niteliğe sahip ve kurum kültürlerine uyum sağlayabilecek kişileri organizasyonlarına katmaları ve elde tutmaları için çözümler geliştirir.